Home

Privacybeleid

Wie zijn we?

Deze website wordt beheerd door www.wereldpresentaties.nl, Beethovenlaan 179 6865 DL Doorwerth, tel: 06-24698334.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom verzamelen we die?

Contactformulieren

Bij gebruik van het contactformulier worden uw naam en e-mailadres per mail naar ons verzonden. Deze gegevens bewaren we in onze mailbox en offline zodat we contact met u op kunnen nemen naar aanleiding van uw verzoek. Er worden geen contactgegevens van u bewaard op deze site zelf.

Analytics

Deze website maakt gebruik van het webstatistiekenpakket ‘Google Analytics’. Hierbij worden door ‘Google Analytics’ cookies ingezet bij bezoekers. Wij hebben op 26 maart 2018 een bewerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. De gegevens uit Google Analytics worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening en zijn niet herleidbaar tot personen. De gegevens die we met behulp van deze analytische cookies verzamelen worden niet gedeeld met andere partijen, zoals Google of binnen andere Google producten.

Met wie delen we uw gegevens?

Uw data wordt met niemand anders dan de eigenaar van deze website gedeeld.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

Welke rechten heeft u over uw data?

U kunt verzoeken om een overzicht van de persoonlijke data die we van u hebben. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. U kunt ook verzoeken om data die we van u hebben te verwijderen. Dit kan met behulp van de contactformulieren op deze website, schriftelijk of telefonisch met behulp van bovenstaande contactgegevens.

Hoe beveiligen we uw data?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.